Privacyverklaring

Ons website adres is https://stichtingkinderwensen.nl.

Verzameling van persoonsgegevens

Stichting Kinderwensen verzamelt en verwerkt de gegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden en verzorgen van onze diensten en producten. Dit geldt voor alle onderdelen die onder Stichting Kinderwensen vallen: onze uitvaartbegeleiding, verzekeringen, deposito’s en uitvaartlocaties. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij ontvangen gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten. Ook wanneer u via een contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch een vraag stelt of een afspraak maakt, kunt u persoonsgegevens aan ons verstrekken. U kiest zelf welke gegevens u ons geeft. Via het contactformulier zijn enkele gegevens verplicht.

Verwerking van gegevens

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; grondslag gerechtvaardigd belang.
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening en producten. Indien u heeft aangegeven interesse te hebben in onze organisatie informeren wij u over onze producten en diensten en kunnen wij u deze aanbieden per post, e-mail, telefoon en via social media. Bij het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail of per post stellen wij een mailinglijst op. Elke nieuwsbrief bevat een link of contactinformatie waarmee u zich kunt afmelden.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft met betrekking tot de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens worden zo lang als nodig bewaard om u op een correcte manier van dienst te zijn met onze producten en diensten op het gebied van afscheid nemen en herinneren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • Met partijen die toegang hebben tot onze persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren

Klachten over gegevensverwerking

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerkingen van persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Stichting Kinderwensen
Praamstraat 5
1503 KM Zaandam
contact@stichtingkinderwensen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 5 februari 2024.